Τι πρέπει να ξέρω για να αναζητήσω μια αποστολή

Ερώτηση: Τι πρέπει να ξέρω για να αναζητήσω μια αποστολή
Απάντηση:

Το μόνο στοιχείο που πρέπει να διαθέτετε για να αναζητήσετε μια αποστολή είναι ο Αριθμός Αποστολής που είναι τυπωμένος ψηλά στο κεντρικό τμήμα του  Συνοδευτικού Δελτίου Μεταφοράς (Voucher).