Πώς να συσκευάσω σωστά την αποστολή μου

Ερώτηση: Πώς να συσκευάσω σωστά την αποστολή μου
Απάντηση:
Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων του (βλ. γενικοί όροι).

Για να προστατέψετε το περιεχόμενο της αποστολής σας:

 

  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία που θα χρησιμοποιήσετε διασφαλίζει την ακεραιότητά του
  • Τυλίξτε με προστατευτικά υλικά (φυσαλίδες, φελιζόλ) τα εύθραυστα αντικείμενα
  • Προφυλάξτε κατάλληλα τα αιχμηρά
  • Χρησιμοποιήστε την εργοστασιακή συσκευασία σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικές συσκευές
  • Χρησιμοποιήστε άθραυστα δοχεία ή τις ειδικές ξύλινες συσκευασίες σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε υγρά, ώστε να αποφύγετε διαρροές
  • Χρησιμοποιήστε ταινίες συσκευασίας για να σφραγίσετε την αποστολή σας
  • Προφυλάξτε τα μικρά αντικείμενα με ένα χαρτί
  • Τυλίξτε τα cd και dvd με προστατευτικό υλικό ή συσκευάστε τα στην θήκη τους
  • Στο τέλος να αναγράψετε τη διεύθυνση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του παραλήπτη με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα.