Ποιες είναι οι δυσπρόσιτες περιοχές και πότε γίνονται οι παραδόσεις τους

Ερώτηση: Ποιες είναι οι δυσπρόσιτες περιοχές και πότε γίνονται οι παραδόσεις τους
Απάντηση:

Η Βiz Courier καλύπτει γεωγραφικά όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα σημεία.

Οι περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων του δικτύου Biz, χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες. Η χρέωση σε αυτές τις περιοχές γίνεται σύμφωνα πάντα με τον τρέχοντα επίσημο τιμοκατάλογο της Biz και η παράδοση απαιτεί από 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες το πολύ.

Η χρέωση των δυσπρόσιτων περιοχών ξεκινάει από τα 6.90 € για αποστολές έως τα 2 kg και η χρέωση ανά κιλό μετά τα δύο είναι 2.80 €.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο των δυσπρόσιτων περιοχών.