Βεβαίωση ΕΕΤΤ

Ερώτηση: Βεβαίωση ΕΕΤΤ
Απάντηση:

Μπορείτε να κατεβάσετε την Bεβαίωση Eγγραφής της εταιρίας μας, στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ.