Αποστολές Εξωτερικού

Ερώτηση: Αποστολές Εξωτερικού
Απάντηση:

Οι Υπηρεσίες Biz Global Express και Biz 10 Plus για τις αποστολές εξωτερικού επιβαρύνονται με επίναυλο καυσίμων ο οποίος είναι μεταβλητός κάθε μήνα.

Για τις αποστολές προς το εξωτερικό υπάρχει επιβάρυνση Φ.Π.Α. 24%.

Ο χρόνος παράδοσης των αποστολών εξωτερικού είναι ενδεικτικός και αναφέρεται κυρίως στην Πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις της χώρας προορισμού.