Αποστολές Εξωτερικού - Επίναυλος Καυσίμων

Ερώτηση: Αποστολές Εξωτερικού - Επίναυλος Καυσίμων
Απάντηση:

Επίναυλος Καυσίμων είναι η μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων για αεροπορική χρήση σύμφωνα με το δείκτη US Gulf CoastExternal Link / New Window (USGC), όπως δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

  • Για τις υπηρεσίες Biz Worldwide Express o επίναυλος καυσίμων είναι 18.50%. 
  • Για τις υπηρείες Biz Global Express & Υπηρεσία Biz 10 Plus o επίναυλος καυσίμων είναι 17.00%.