Αποστολές Εξωτερικού - Επίναυλος Καυσίμων

Ερώτηση: Αποστολές Εξωτερικού - Επίναυλος Καυσίμων
Απάντηση:

Επίναυλος Καυσίμων είναι η μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων για αεροπορική χρήση

σύμφωνα με το δείκτη 

US Gulf Coast

External Link / New Window (USGC), όπως δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

  • Για τις υπηρεσίες Biz Worldwide Express o επίναυλος καυσίμων είναι 28%. 
  • Για τις υπηρείες Biz Global Express & Υπηρεσία Biz 10 Plus o επίναυλος καυσίμων είναι 27%.