Αποστολές Εξωτερικού - Επίναυλος Καυσίμων
Ερώτηση: Αποστολές Εξωτερικού - Επίναυλος Καυσίμων
Απάντηση:

Επίναυλος Καυσίμων είναι η μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων για αεροπορική χρήση σύμφωνα με το δείκτη US Gulf CoastExternal Link / New Window (USGC), όπως δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

  • Για τις υπηρεσίες Biz Worldwide Express o επίναυλος καυσίμος είναι 18.25%. 
  • ια τις υπηρείες Biz Global Express & Υπηρεσία Biz 10 Plus o επίναυλος καυσίμος είναι 17.50%.